Wat houdt mantelzorg in Zeeland in?
Wil je mantelzorg ontvangen in Zeeland? Dan wil je vast weten wat mantelzorg inhoudt. Mantelzorg houdt in dat iemand voor je gaat zorgen. Naast primaire zorgtaken verzorgt de mantelzorger in Zeeland ook andere regelzaken. Een mantelzorgmakelaar kan je bijstaan om de mantelzorg efficiënt in te richten. Daarbij kun je dus denken aan een beter geregelde […]

mantelzorg zeeland

Wil je mantelzorg ontvangen in Zeeland? Dan wil je vast weten wat mantelzorg inhoudt. Mantelzorg houdt in dat iemand voor je gaat zorgen. Naast primaire zorgtaken verzorgt de mantelzorger in Zeeland ook andere regelzaken. Een mantelzorgmakelaar kan je bijstaan om de mantelzorg efficiënt in te richten. Daarbij kun je dus denken aan een beter geregelde werk-privébalans of begeleiding tijdens het proces.  Het uitgangspunt is dat de regie bij jouzelf blijft. De gedachte hier achter is dat wanneer je een hulpvraag hebt, jij zelf het beste weet waar je wel of niet behoefte aan hebt.  

Werkwijze van een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar gaat resultaatgericht aan de slag. Daarbij is er ook aandacht voor emoties. Er wordt gekeken welke opties er mogelijk zijn op het gebied van mantelzorg en welke het beste bij jouw wensen aansluit. Misschien geef je de voorkeur aan zorg aan huis of wil je op een andere manier professionele hulp ontvangen. Er zijn verschillende wegen die op dat gebied bewandeld kunnen worden. Allereerst wordt er in een gesprek alle informatie over mantelzorg in Zeeland behandeld. Zo komt er aan bod wie jouw verzorger wordt, hoe de zorg wordt vormgegeven wen welke instanties hier een rol in spelen. Verder is het ook aan jou of de mantelzorgmakelaar contact mag opnemen met de huisarts.  

Wat doet een mantelzorgmakelaar dan precies?

De bedoeling van het werk van een mantelzorgmakelaar is jou ontzorgen. In de praktijk betekent dit dat er praktische zaken van jou worden overgenomen. Dit betekent dat jij op de primaire zorgtaak kunt focussen. Er wordt nauwkeurig bepaald welke hulp en vergoeding een rol spelen. Vervolgens wordt er ingegaan op hoe de hulp het beste georganiseerd kan worden. Er wordt voor gezorgd dat alle informatie op een rijtje staat. Zo is het ook van belang om te weten hoe de gezondheid van jouw naaste is. Dit heeft er mee te maken dat er zo kan worden bepaald of jouw naaste ook voor jou kan zorgen. Anders moet een externe partij worden ingeschakeld.

Leave a Reply