Wanneer een intelligentieonderzoek uitvoeren?
Wanneer je kind kenmerken vertoont van hoogbegaafdheid kun je een intelligentieonderzoek bij je kind laten uitvoeren. Hoogbegaafdheid kan positieve gevolgen hebben maar het kan ook tot gevolg hebben dat je kind minder goed kan aansluiten bij leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen spanningen en andere problemen ontstaan. Door een intelligentieonderzoek bij je kind te laten uitvoeren weet je […]

Intelligentieonderzoek kind

Wanneer je kind kenmerken vertoont van hoogbegaafdheid kun je een intelligentieonderzoek bij je kind laten uitvoeren. Hoogbegaafdheid kan positieve gevolgen hebben maar het kan ook tot gevolg hebben dat je kind minder goed kan aansluiten bij leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen spanningen en andere problemen ontstaan. Door een intelligentieonderzoek bij je kind te laten uitvoeren weet je zeker of je kind wel of niet hoogbegaafd is. Wanneer dit zo is kan er begeleiding op worden opgezet zodat je kind beter met de hoogbegaafdheid om kan gaan.  

Start van het proces met observatie

Het proces rondom het vaststellen van hoogbegaafdheid start met observeren. Hierop wordt het onderzoek dat wordt gedaan gebaseerd. Door te observeren wordt bepaald hoe je kind reageert op stimuli. Hierbij wordt in de regel een vergelijking gemaakt met de norm voor kinderen van die leeftijd. Op basis van het gedrag dat zichtbaar is tijdens de observatie wordt een plan opgesteld. Naast het observeren worden er ook gesprekken gevoerd met je kind. Hierbij wordt een interactieve werkwijze gehanteerd zodat je kind ook daadwerkelijk aan het woord komt en er informatie vanuit het kind komt.  

Het gedrag van een hoogbegaafd kind

Uit het gedrag van een hoogbegaafd kind kun je vaak afleiden of een kind hoogbegaafd is. Een voorbeeld kan zijn dat je kind provocerend gedrag vertoont in de les. Verder kan het de juf opvallen dat je kind dromerig is en afwezig lijkt te zijn. De reden hierachter kan zijn dat de stof niet uitdagend genoeg is. Hierdoor kan je kind zich gaan vervelen en gaan dagdromen. Andere gedragingen die vaak voorkomen bij kinderen die hoogbegaafd zijn, zijn veel bewegen en taken afraffelen. Als je kind de lesstof niet uitdagend vindt,  kan het zich ook uiten in het feit dat hij/zij zich verveelt en daarom veel gaat bewegen. Het afraffelen van taken kan gebeuren omdat je kind niet genoeg wordt uitgedaagd. Toch zijn gedragskenmerken niet genoeg om de diagnose vast te stellen. Daarnaast moet er een intelligentieonderzoek bij je kind worden uitgevoerd.

Leave a Reply